เข้าร่วมทีม
Delivery KPG
ผู้ส่งเสริมการนำเสนอบริษัท
TH

ความสำคัญของผู้ส่งเสริมการขายเพื่อบริษัท Promoter

ความสำคัญของพนักงานตำแหน่งนี้ จะช่วยขยายพื้นที่ให้บริการ ดึงดูดลูกค้าใหม่ และสร้างโอกาสเพิ่มเติมให้กับผู้ขับขี่ในท้องถิ่น แจกจ่ายสื่อส่งเสริมการขาย ทำให้บริษัทเป็นที่รู้จักมากขึ้น และเพิ่มความไว้วางใจของพันธมิตรหรือร้านค้าก็แข็งแกร่งขึ้น ทำให้มียอดสั่งอาหารเพิ่มขึ้นและร้านค้าเข้าร่วมเพิ่มขึ้น


ความรับผิดชอบ

การนำเสนอบริษัท แจกจ่ายสื่อส่งเสริมการขายในสถานที่ที่กำหนดภายในพื้นที่ที่กำหนดเพื่อเพิ่มการรับรู้ถึงแบรนด์และดึงดูดลูกค้าที่มีศักยภาพ พนักงานจะต้องจัดทำรายงานภาพถ่ายจากสถานที่แต่ละแห่งเพื่อยืนยันกิจกรรมส่งเสริมการขายที่เสร็จสมบูรณ์คุณสมบัติของพนักงาน

  • มีรถจักรยานยนต์เพื่อนำใบปลิวไปวางและติดบนกำแพงหรือเสาไฟตามจุดต่างๆ
  • ความเชี่ยวชาญในการใช้ Google Maps หรือเครื่องมือนำทางที่คล้ายกันอย่างมีประสิทธิภาพ
  • แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบและความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย

เงื่อนไข

  • ตารางการทำงานเช่น การจ้างงานนอกเวลาพร้อมกะรายวัน
  • อุปกรณ์ได้แก่ จัดเตรียมแผ่นพับ เทปกาว และสื่อสิ่งพิมของบริษัท
  • เงินเดือนเดือนละ 12,000 บาท สามารถหารายได้เสริมรับออร์เดอร์ได้ถ้าหากทำงานที่รับมอบหมายเสร็จสิ้น