ร่วมทีม
Delivery KPG
ตำแหน่งงาน ออเปอเรเตอร์
หน้าที่: การประมวลผลคำสั่ง: การยอมรับและการจัดการคำสั่ง:
รับและจัดการคำสั่งจากลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ การตรวจสอบข้อมูลที่ให้มาอย่างรอบคอบและการป้อนข้อมูลที่ถูกต้องลงในระบบ

การป้อนข้อมูล:
รับผิดชอบในการป้อนข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็วลงในฐานข้อมูล

การสนับสนุนลูกค้า:
ให้บริการลูกค้าที่มีคุณภาพสูงที่ทุกขั้นตอนของการทำงานร่วมกัน แก้ไขปัญหาด้านปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการส่งมอบ ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าเพื่อให้การสนับสนุนที่มีคุณภาพ

การสื่อสาร:
การจับคู่กับคนขับรถเพื่อความชัดเจนในรายละเอียดทุกคำสั่ง การสื่อสารทันทีกับคนขับรถเพื่อแก้ไขปัญหาที่เร่งด่วน

การตรวจสอบ:
ติดตามการปฏิบัติตามคำสั่งและตอบสนองทันทีเมื่อมีความล่าช้าเพื่อให้บริการระดับสูง

เงื่อนไข:
ตำแหน่งงานเต็มเวลาพร้อมกับเวลาทำงานที่ยืดหยุ่น เงินเดือน: 20,000 - 30,000 บาทต่อเดือน ที่ตั้ง: เกาะพะงัน, ประเทศไทย

บทบาทนี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการดำเนินการไหลลื่นของการประมวลผลคำสั่ง, การรับรู้ข้อมูลที่ถูกต้อง, และการรักษาการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพกับลูกค้าและคนขับรถทั้งคู่