เข้าร่วมทีม
Delivery KPG
คนขับรถส่งของว่าง
TH
ความรับผิดชอบ:
 1. การจัดส่งสินค้า: หน้าที่หลักของพนักงานจัดส่งคือการส่งมอบคำสั่งซื้อให้กับลูกค้าอย่างรวดเร็วและเชื่อถือได้ ซึ่งรวมถึงการรวบรวมคำสั่งซื้อจากร้านอาหารหรือร้านค้า รับรองว่าบรรจุภัณฑ์ของสินค้าถูกต้องตามคำแนะนำ และการขนส่งสินค้าไปยังลูกค้า
 2. กำหนดเวลาการประชุม: พนักงานขับรถส่งของจะต้องปฏิบัติตามกำหนดเวลาการส่งมอบอย่างเคร่งครัด เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและรักษาชื่อเสียงของบริการ
 3. การบริการลูกค้า: พนักงานขับรถส่งสินค้าควรสุภาพและเป็นมิตรเมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าระหว่างการจัดส่ง ซึ่งรวมถึงการตอบคำถาม ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสั่งซื้อ และการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการจัดส่ง
 4. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย: พนักงานขับรถส่งสินค้าจะต้องดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในกล่องส่งสินค้า เพื่อรับประกันความปลอดภัยและความสะอาดของสินค้าระหว่างการขนส่ง
 5. การปฏิบัติตามกฎจราจร: พนักงานขับรถส่งสินค้าจะต้องปฏิบัติตามกฎจราจรทั้งหมด และรับประกันการส่งมอบผลิตภัณฑ์อย่างปลอดภัยสำหรับตนเองและผู้ใช้ถนนรายอื่น
 6. การรายงาน: พนักงานขับรถส่งของจะต้องจัดทำรายงานเกี่ยวกับคำสั่งซื้อที่จัดส่ง เส้นทาง และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ความต้องการ:
 1. ใบขับขี่: ผู้ขับรถส่งสินค้าจะต้องมีใบอนุญาตขับรถที่ถูกต้องสำหรับประเภทที่เหมาะสม หากการส่งมอบต้องใช้รถยนต์หรือยานพาหนะอื่น
 2. ทักษะการขับรถ: ทักษะการขับรถที่ดีและความรู้ในพื้นที่จะช่วยให้พนักงานขับรถส่งสินค้าปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. การสื่อสาร: ความสามารถในการสื่อสารกับลูกค้าได้ดี มีความเป็นมิตรและสุภาพในทุกสถานการณ์
 4. ความรับผิดชอบ: พนักงานขับรถส่งสินค้าจะต้องรับผิดชอบและเชื่อถือได้เพื่อให้แน่ใจว่ามีการส่งมอบคำสั่งซื้อได้ทันเวลาและปลอดภัย ขณะเดียวกันก็ปฏิบัติตามตารางการทำงานที่ระบุไว้
 5. อุปกรณ์: สกู๊ตเตอร์ที่ดีเหมาะสำหรับการเดินทางหลายครั้งและขึ้นเนิน (วิลล่าและบ้านบนเนินเขาที่มีความลาดชัน) โทรศัพท์ Android ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้
 6. ทักษะการบริการ: Google Maps, WhatsApp

เงื่อนไข:
 1. กำหนดการ: การจ้างงานเต็มเวลาหรือบางเวลา
 2. อุปกรณ์: กล่อง โลโก้ และการติดตั้ง - มัดจำ 500 บาท
การชำระเงิน:
รายได้: 50% ของค่าจัดส่ง
น้ำมันเบนซิน: 10% ของค่าจัดส่ง
โบนัส: 3% ถึง 20% ของค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการสั่งซื้อรายสัปดาห์ โบนัสผู้แนะนำ คนขับ: 2,000 บาท
การจ่ายเงิน: เกือบทุกวัน
รายได้คนขับเฉลี่ยต่อเดือน:
งานเต็มเวลา: 25,000 บาท - 40,000 บาท
งานพาร์ทไทม์: 15,000 บาท - 20,000 บาท