ร่วมทีม
Delivery KPG
ตำแหน่งงาน บัญชี
หน้าที่: การบัญชี:
การจดบันทึกข้อมูลรายละเอียดอย่างละเอียดของธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดภายในบริษัท การบันทึกรายการในสมุดบัญชี, รวมถึงค่าใช้จ่าย, รายได้, และหน้าที่ภาษี

รายงานการเงิน:

การวิเคราะห์และการเตรียมรายงานการเงินรายเดือนสำหรับการจัดการ การรวบรวมกระดาษทะเบียนทุน, งบกำไรขาดทุน, และเอกสารการเงินที่จำเป็นอื่น ๆ

รายงานภาษี:
การเตรียมรายงานภาษีทันเวลาและทำให้ถูกต้อง, โดยรักษาความเข้ากันไปด้วยกฎหมายภาษี

การควบคุมการดำเนินการทางการเงิน:
การตรวจสอบและวิเคราะห์ของธุรกรรมการเงินทั้งหมดและการดำเนินการภายในบริษัท การรักษาความเข้ากันไปด้วยมาตรฐานการบัญชีและระเบียบข้อบังคับ

เงื่อนไข:
ตำแหน่งงานเต็มเวลาพร้อมกับเวลาทำงานที่ยืดหยุ่น เงินเดือน: 20,000 บาทต่อเดือน ที่ตั้ง: เกาะพะงัน, ประเทศไทย

พนักงานคนนี้เล่น per บทบาทสำคัญในการให้การมั่นคงทางการเงินของบริษัทและรักษามาตรฐานการบัญชีที่สูง